Popular PagesSun JingQiu TongTan JiuQi FangXuezhang (Upperclassman)Qin XiongMain CharactersSun JingQiu TongSide CharactersQi FangQin XiongXuezhang (Upperclassman)OtherTan JiuCommunityRecent blog postsForum